โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

ติดต่อโครงการ


คุณรินนภา รัตนวิไลวรรณ
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-555-2608
โทรสาร 02-585-3902
โทรศัพท์มือถือ 089-493-7697
Email: rnr@kmutnb.ac.th


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น